Zapraszamy do składania wniosków o przedłużenie licencji zawodniczej na 2022 rok.

Wnioski będą przyjmowane do końca października 2021 roku i jest to pierwszy termin, drugi termin do końca stycznia 2022.

Wnioski należy składać podpisane (!!!) w formie papierowej lub przesyłając skan wniosku na adres: kbs.opalenica@gmail.com.

Wniosek do pobrania – klknij tutaj

Wraz z wnioskiem w wersji papierowej należy wnieść opłatę w kwocie 50 zł gotówką w siedzibie Klubu lub na rachunek bankowy Klubu PKO BP: 35 1020 4144 0000 6502 0064 3825 (w tytule wpłaty wpisać: za licencję zawodniczą PZSS 2022)

Po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty należy zalogować się na swoje konto w ww. portalu PZSS i przedłużyć licencję.

Jeżeli będą problemy z zalogowaniem się proszę o kontakt telefoniczny tel.: 602 666 028.

UWAGA: Osoby, które zmieniły dane osobowe (adres zameldowania, adres do korespondencji), proszone są o samodzielne wprowadzenie zmian w danych osobowych na portalu PZSS oraz powiadomienie Klubu. Właściwe dane w orzeczeniu PZSS (wersji papierowej licencji) zapobiegnie problemom w organach Policji.

Rekomendowane artykuły