W 10 rocznicę założenia, bractwo strzeleckie w Opalenicy posiadało sztandar z elementami i napisami niemieckimi . W 25 rocznicę powstania bractwa (1903 r.) prawdopodobnie ufundowano nowy sztandar, który był używany do 1928 roku ( na obecnym drzewcu znajduje się gwóźdź z 1903 roku ).

Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku, z brackich sztandarów usuwano niemieckie napisy i emblematy, zastępując je polskimi . Można założyć, że podobnie postąpiono ze sztandarem bractwa opalenickiego. W 50 rocznicę założenia bractwa, 1 lipca 1928 r odbyła się uroczystość jubileuszowa, podczas której poświęcono sztandar Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Opalenicy. W 1936 roku bractwo otrzymało nowy sztandar, który używany jest do obecnych czasów. AWERS Sztandaru: napis na żółtym tle Kurkowe Bractwo Strzeleckie 1878 w Opalenicy REWERS Sztandaru: na zielonym tle Skrzyżowane strzelby Herb Opalenicy Św. Sebastian 1936 Sztandar został poświęcony przez proboszcza ks. Teodora Zimocha członka honorowego bractwa, w dniu 20 maja 1937 roku .

Przyszedł okres wojenny. Sztandar bracki i szarfę z narażeniem życia swojego i rodziny, przechowywał ówczesny prezes bractwa Stanisław Horowski, za co wdzięczni są mu bracia kurkowi z Opalenicy. Sztandar ukryty we wsi Troszczyn (była to wieś zamieszkana przez Niemców, dlatego było duże prawdopodobieństwo braku rewizji) przeleżał tam kilka lat. W latach osiemdziesiątych Leon Horowski przekazał sztandar i szarfę do otwartej przez Zygmunta Dudę sali pamięci narodowej w Opalenicy. Przez wiele lat sztandar oczekiwał na reaktywację bractwa.