Opalenickie bractwo, założone w 1878, posiadało własną strzelnicę w parku. Cały obiekt strzelnicy powstał w tym czasie. Główną częścią strzelnicy był rów strzelecki obwałowany wzdłuż lasu , zakończony z jednej strony budynkiem strzelnicy a kulochwytem z drugiej strony. Miał on długość ok. 175 m.

Kulochwyt był w miejscu dzisiejszego budynku strzelnicy. Sam budynek był nie duży, zwrócony szczytem do rowu strzeleckiego, z oknem, a raczej otworem otwieranym na całą długość ściany, z pionowymi belkami, na których były poprzeczne kołki jako podpórki przy strzelaniu. Przed kulochwytem w wale była przerwa, umożliwiająca przejście do tarcz. Przed kulochwytem znajdował się również bunkier dla tarczowych, wyposażony w mechanizmy do podnoszenia i opuszczania tarcz. W 1924 r dokonano przebudowy strzelnicy, poszerzając rów strzelecki tworząc 6 stanowisk strzeleckich oraz budynek strzelnicy. Ten stan zachował się przez wiele lat. Dopiero po roku 1992 ( data reaktywowania ) bractwo opalenickie dokonało wiele modernizacji. Wykonano nowy kulochwyt, przegrody (tzw. łapacze) na rykoszety oraz budynek strzelnicy. W chwili obecnej strzelnica nasza posiada 6 stanowisk strzeleckich z zabudowanym budynkiem strzelnicy. Mechanizmy wózkowe zaś pozwalają na komfortowe zawieszanie i ściąganie tarcz bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Mając na uwadze dobro strzelców i komfort uczestnictwa w turniejach, bractwo nasze postanowiło zmodernizować system kontroli zapisu wyników, wprowadzając monitoring zapisów. Atutem jest, oraz wzorem dla innych, systematyczna aktualizacja wyników. A rozmieszczone monitory w strzelnicy i celestacie pozwalają na aktualną analizę wyników nie tylko przez strzelców ale również przez innych gości. Na dzień dzisiejszy strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Opalenicy spełnia wszelkie wymogi związane z bezpieczeństwem oraz wymogi ministerialne.