Celestat (siedziba bracka) Budynek siedziby brackiej powstał w 1924 podczas przebudowy ówczesnej strzelnicy. Na początku było to tylko powiększeniem budynku strzelnicy lecz w terminie późniejszym służyło za miejscem spotkań. W tym ze budynku gromadzili się bracia na obradach, turniejach oraz spotkaniach towarzyskich.

W okresie krótko przedwojennym, w trakcie i powojennym, budynek i strzelnica wykorzystywana była przez pobliskie wojsko. Służyła jako strzelnica ćwiczebna. Później znajdował się tu bar, umilający miejskie zabawy w parku. Dopiero po roku 1992 (data reaktywacji) bractwo poczyniło wszelkie starania o zwrot tego obiektu. Uwieńczeniem było przekazanie przez tutejszy Urząd Miasta z powrotem na własność ziem bractwa, na którym znajduje się obecna siedziba i strzelnica bracka. Nie obyło się bez remontów i modernizacji. Gdyż przez ten cały okres budynki uległy zniszczeniu. Bracia odnawiając elewacje zewnętrzna, ściany wewnętrzne, dach, własnym wkładem i wysiłkiem, uczynili sympatyczny i przyjazny celestat. Uczynili z niego nie tylko własna siedzibę i miejsce na zgromadzenia ale również jako gościniec dla przybywających i odwiedzających nas Braci z innych zaprzyjaźnionych bractw. Natomiast umilający atmosferę kominek (podpora zimowych dni) oraz szklana kurtyna przed strzelnica (umożliwia podglądanie strzelców), stwarza domowa i braterska wież . W celestacie bractwa odbywają się nie tylko imprezy i turnieje brackie. Służy on także dla spotkań rodzinnych i kulturowych mieszkańców Opalenicy.