Wieczór Królewski 2016-06-19

Turniej Zielonoświątkowy 2016-06-19