Kurs Prowadzącego Strzelanie PZSS 06-08.09.2024

Parkowa 44 64-330 Opalenica Tel: 602-666-028   www.kbsopalenica.pl   e-mail: kbs.opalenica@gmail.com

KBS Opalenica – licencja klubowa PZSS nr  LK-1253 w dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa,

Link do rejestracji: Zarejestruj

Zaplanowało przeprowadzenie szkolenia strzeleckiego dla członków klubów zrzeszonych w WZSS i posiadających kwalifikacje strzeleckie oraz osób posiadających pozwolenie na broń PZŁ lub służby mundurowe.

W celu uzyskania uprawnień prowadzącego strzelanie wymagane :

Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 24- godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej

zgodne programem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
c) posiada:
– patent strzelecki lub
– pozwolenie na broń lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję sędziego lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję zawodnika
d) osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. C, może otrzymać uprawnienie
prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną
broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej
do posiadania broni.

Termin szkolenia: 06 do 08 wrzesień 2024 roku

Miejsce szkolenia: Strzelnica KBS Opalenica ul. Parkowa 44; 64-330 Opalenica

Koszt kursu

 540 zł  (kurs i wydanie licencji) z wyżywieniem 600 zł

jest to całkowity koszt z wydaniem legitymacji

Opłacenie kursu jest potwierdzeniem uczestnictwa

Numer konta PKO BP: 35 1020 4144 0000 6502 0064 3825

Opis przelewu ” NAZWISKO I IMIE – Kurs Prowadzącego PZSS

Kontakt z Kierownikiem Kursu: 602 666 028

Zgłoszenia przyjmowane są tylko przez wypełnienie Formularza

 

Rekomendowane artykuły